လူကောက်တို့၏ လက္ခဏာ (၃) ပါး

၁။ ပျားသကာကဲ့သို့ နှုတ်သံချိုစွာ မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်း။
၂။ အပြင်က စီးပွားလိုယောင်နှင့် အတွင်းက အပြစ်ရှာ၍ ကြံတတ်ခြင်း။
၃။ သူတပါးအား ချစ်ခြင်း မေတ္တာကင်းခြင်း။