မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (၈) ပါး

၁။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ - မှားသောအားဖြင့် မြင်ခြင်း။
၂။ မိစ္ဆာသင်္ကပွပ - မှားသောအားဖြင့် ကြံစည်ခြင်း။
၃။ မိစ္ဆာဝါစာ - မှားသောအားဖြင့် ပြောဆိုခြင်း။
၄။ မိစ္ဆာကမ္မန္တ - မှားသောအားဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း။
၅။ မိစ္ဆာအာဇီဝ - မှားသောအားဖြင့် အသက်​မွေးခြင်း။
၆။ မိစ္ဆာဝါယာမ - မှားသောအားဖြင့် အားထုတ်ခြင်း။
၇။ မိစ္ဆာသတိ - မှားသောအားဖြင့် အောက်မေ့ခြင်း။
၈။ မိစ္ဆာသမာဓိ - မှားသောအားဖြင့် တည်ကြည်ခြင်း။