ရာသီ (၁၂) ပါး၊ ပန်းနက္ခတ်နှင့် ပွဲတော်များ

၁။ တန်ခူးလ - မိဿရာသီ၊ စိတြနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ရင်ခတ်ကံ့ကော်ပွင့်၊ သင်္ကြန်ပွဲ၊
၂။ ကဆုန်လ - ပြိဿရာသီ၊ ဝိသာခါနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ စကားပန်း၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊
၃။ နယုန်လ - မေထုန်ရာသီ၊ ဇေဋ္ဌနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ စံပယ် မြတ်လေးပွင့်၊ စာပြန်ပွဲ၊
၄။ ဝါဆိုလ - ကရကဋ်ရာသီ၊ အာသဠှီနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ပုန်းညက်ပွင့်၊ ပဉ္စင်းခံပွဲ၊
၅။ ဝါခေါင်လ - သိဟ်ရာသီ၊ သရဝဏ်နက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ခတ္တာပွင့်၊ စာရေးတံမဲပွဲ၊
၆။ တော်သလင်းလ - ကန်ရာသီ၊ အဒြနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ယင်းမာပွင့်၊ လှေပြိုင်ပွဲ၊
၇။ သီတင်းကျွတ်လ - တူရာသီ၊ အဿဝဏီနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ကြာမျိုးငါးပါးပွင့်၊ မြင်းမိုရ်မီးပွဲ၊
၈။ တန်ဆောင်မုန်းလ - ဗြိစ္ဆာရာသီ၊ ကြတ္တိကာနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ခဝဲပွင့်၊ ကထိန်ပွဲ၊
၉။ နတ်တော်လ - ဓနုရာသီ၊ မိဂသီနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ဂမုန်း အင်၊ သဇင်ပွင့်၊ နတ်ပွဲ မဟာပိန္နဲပွဲ၊
၁၀။ ပြာသိုလ - မကာရရာသီ၊ ဖုသျှနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ခွာညိုပွင့်၊ မြင်းခင်းသဘင်ပွဲ၊
၁၁။ တပို့တွဲလ - ကုံရာသီ၊ မာဃနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ ပေါက်လဲပွင့်၊ မီးပုံပွဲ၊ ယာဂုပွဲ၊
၁၂။ တပေါင်းလ - မိန်ရာသီ၊ ဖဂ္ဂုဏနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ အင်ကြင်း သရဖီ ပိတောက်ဖူး၊ သဲပုံစေတီပွဲ။