ရဟန်းတော်များ ဝါကပ်လိုက၊ ခွင့်ပြုသော (၃) နေရာ

၁။ နွားကျောင်းသားများ စုဝေးရာနေရာ။
၂။ လှည်းအပေါ်၌ ဖြစ်သောနေရာ။
၃။ လှေအပေါ်၌ ဖြစ်သောနေရာ