မြတ်စွာဘုရား ဒေသစာရီကြွရာ ခရီး (၃) ကြောင်း

၁။ မဟာမဏ္ဍလ - ၎င်းအရပ်သို့ သီတင်းကျွတ်လဆုတ် ၁ ရက်နေ့ ကျောင်းတော်မှ ထွက်ခဲ့၍ ကိုးလ ကြွတော်မူသည်။
၂။ မဇ္ဈိမ မဏ္ဍလ - ၎င်းအရပ်သို့ နတ်တော်လဆန်း ၁ ရက်နေ့ ကျောင်းတော်မှ ထွက်ခဲ့၍ ခုနစ်လတိုင်တိုင် ကြွတော်မူသည်။
၃။ အန္တိမ မဏ္ဍလ - ၎င်းအရပ်သို့ တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်နေ့ ကျောင်းတော်မှ ထွက်ခဲ့၍ ငါးလတိုင်တိုင် ကြွ၍ တရားဟော၏။