ရင့်မာတစ်ကျိပ်

ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ပါရမီတော် ဖြည့်ရာ ငါးရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်ဝတ္ထုများမှာ ပါရမီနုစဉ်က အကြောင်းများဖြစ်၍ တေ-ဇ-သု-နေ-မ-ဘူ-စံ-နာ-ဝိ-ဝေ ဟူသော ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ ဝတ္ထုတော်များသည် အရင့်အမာ အလောင်းအလျာတို့ ဖြစ်သည်ဟူ၍ 'နုမှာငါးရာ ရင့်မှာတစ်ကျိပ်' ဟူသော စကားစဉ် ရှိသည်။

၁။ တေမိမင်း၊
၂။ မဟာဇနကမင်း၊
၃။ သုဝဏ္ဏသာမ၊
၄။ နေမိမင်း၊
၅။ မဟောသဓာ ပညာရှိအမတ်၊
၆။ ဘူရိဒတ်နဂါးမင်း၊
၇။ စန္ဒကုမာရ၊
၈။ နာရဒ ဗြဟ္မာမင်း၊
၉။ ဝိဓူရအမတ်၊
၁၀။ ဝေဿန္တရာမင်းကြီး။
ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ တွင် အရှည်ကြည့်။

တစ်နည်း

၁။ မေတ္တေယျ၊
၂။ ရာမမင်း၊
၃။ ကောသလမင်း၊
၄။ အဘိဘူနတ်၊
၅။ ဒီဃသောဏီအသူရာ၊
၆။ သုဘလုလင်၊
၇။ စင်္ကီပုဏ္ဏား၊
၈။ တောဒေယျပုဏ္ဏား၊
၉။ နာဠာဂီရိဆင်၊
၁၀။ ပါလလဲဆင်။