ဗဒ္ဓသိမ် (၁၁) လုံး

၁။ အတိခုဒ္ဒကသီမ - နှစ်ကျိပ်တစ်ယောက်သော ရဟန်းတို့ မနေအပ်သော အလွန်ငယ်သောသိမ်၊
၂။ အတိမဟန္တသီမ - သုံးယူဇနာထက် တစ်ဆံခြည်မျှကြီးသော သိမ်၊
၃။ ခဏ္ဍသီမ - နိမိတ်မစပ်သောသိမ် (ဝါ) ကျိုးသောသိမ် (ဝါ) နိမိတ်မလောက်သော အခွံလျှင် အနှစ်ရှိသော သစ်ငုတ်၊ မြေပုံစသည်တို့ကို နိမိတ်ပြုလျက် သမုတ်သောသိမ်၊
၄။ ဆာယာ နိမိတ္တသီမ - တောတောင်အစရှိသော အရိပ်ကို နိမိတ်ပြု၍ သမုတ်သောသိမ်၊
၅။ အနိမိတ္တသီမ - ကြားအပ်သော နိမိတ်ရှစ်ပါးကို မကြားမူ၍ သမုတ်သောသိမ်၊
၆။ ဗဟိသီမ - သိမ်အပ၌ ရပ်၍ နိမိတ်ကြားလျက် သမုတ်သောသိမ်၊
၇။ နဒီသီမ - မြစ်၌ သမုတ်သောသိမ်၊
၈။ သမုဒ္ဒသီမ - သမုဒ္ဒရာ၌ သမုတ်သောသိမ်၊
၉။ ဇာတဿရသီမ - ထုံးအိုင်၌ သမုတ်သောသိမ်၊
၁၀။ သမ္ဘိန္ဒ သီမ - မိမိသိမ်နှင့် သူတပါးသိမ်ကို နိမိတ်ချင်း စပ်၍ သမုတ်သောသိမ်၊
၁၁။ အဇ္ဈောတ္တရန္တ သီမ - မိမိသိမ်နှင့် သူတပါးသိမ်ကို အလုံးစုံသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသော်လည်းကောင်း အတွင်းပြု၍ သမုတ်သောသိမ်။