သိမ်၏ ပြည့်စုံခြင်းအင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ နိမိတ္တသမ္ပတ္တိ - နိမိတ်ဖြင့် ပြည့်စံခြင်း။
၂။ ပရိသာသမ္ပတ္တိ - ပရိသတ်ဖြင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၃။ ကမ္မဝါစာသမ္ပတ္တိ - ကမ္မဝါစာ၌ ပြည့်စုံပီသခြင်း။
(ဝိနည်းတော်)