သမုဒယသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက်

၁။ အာယုဟနဋ္ဌော - ဒုက္ခမှုတို့ကိုသာ စုဆောင်းတတ်သောသဘော။
၂။ နိဒါနဋ္ဌော - ဒုက္ခလက်စမပြတ်ရအောင် အမြဲဆောင်တတ်သော သဘော။
၃။ သံယောဂဋ္ဌော - ဒုက္ခမှုတို့နှင့်သာ အမြဲယှဉ်တွဲနှောင်ဖွဲ့တတ်သော သဘော။
၄။ ပလိဗောဓဋ္ဌော - ဒုက္ခစက်မှ မထွက်ရအောင် နှောင့်ယှက်တားမြစ်တတ်သော သဘော။