သံဝေဂဝတ္ထု (၈) ပါး

၁။ ဇာတိ= ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း။
၂။ ဇရာ= အိုရခြင်း။
၃။ ဗျာဓိ= နာရခြင်း။
၄။ မရဏ= သေရခြင်း။
၅။ အပါယဒုက္ခ= အပါယ်လေးပါးဒုက္ခ။
၆။ အတီတဝဋ္ဋမူလကဒုက္ခ= အတိတ်၌ဝဋ်လျှင် အကြောင်းရင်းရှိသောဒုက္ခ။
၇။ အနာဂတဝဋ္ဋမူလကဒုက္ခ= အနာဂတ်၌ ဝဋ်လျှင် အကြောင်းရင်းရှိသောဒုက္ခ။
၈။ ပရိယေသနဒုက္ခ= စားဝတ်နေရေးအတွက် ရှာမှီးရသောဒုက္ခ။

တစ်နည်း

၁။ ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း ဆင်းရဲ။
၂။ အိုရခြင်း ဆင်းရဲ။
၃။ နာရခြင်း ဆင်းရဲ။
၄။ သေရခြင်း ဆင်းရဲ။
၅။ ငရဲဘုံ၌ခံရခြင်း ဆင်းရဲ။
၆။ ပြိတ္တာဘုံ၌ခံရခြင်း ဆင်းရဲ။
၇။ အသူရကာယ်ဘုံ၌ ခံရခြင်းဆင်းရဲ။
၈။ တိရစ္ဆာန်ဘုံ၌ ခံရခြင်းဆင်းရဲ။