နေ့၌ အိပ်သင့်သောသူ (၁၇) ဦး

၁။ အပင်ပန်းခံသူ၊
၂။ မေထုန်မှီဝဲပြီးစသူ၊
၃။ ခရီးပြင်းသွားသူ၊
၄။ ဆင်မြင်းတို့ ပန်းအောင်သူ၊
၅။ ကိုယ်လက်နွမ်းနယ်သူ၊
၆။ ဝမ်းသက်သူ၊
၇။ ရင်ကျပ်ရင်ဘတ်နာရှိသူ၊
၈။ ပန်းနာရှိသူ၊
၉။ ရေငန်နာရှိသူ၊
၁၀။ သက်လုံပျက်သူ၊
၁၁။ လေနာရှိသူ၊
၁၂။ ဓာတ်အားခွန်အား ကုန်ခန်းသူ၊
၁၃။ သလိပ်ကုန်ခန်းသူ၊
၁၄။ သူအို၊
၁၅။ သေအရက်များစွာယစ်သူ၊
၁၆။ အဇိဏ္ဏနာရှိသူ၊
၁၇။ ညဉ့်ကို မအိပ်ရသူ။