ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား (၂) ပါး

၁။ ရုပ်- ထင်ရှားရှိသော ခန္ဓာကိုယ်။
၂။ နာမ်- အာရုံကို သိခြင်းသဘောတရား။