သတိပြုအပ်သော ဒါန (၃) ပါး

၁။ ဟိနဒါန - ယုတ်ညံ့သော ပေးကမ်းမှု အလှူ။
၂။ မဇ္စျိမဒါန - အလယ်အလတ် ပေးကမ်းမှု အလှူ။
၃။ ပဏီတဒါန - မြင့်မြတ်သော ပေးကမ်းမှု အလှူ။