ပိဋကတ် (၃) ပုံ

၁။ သုတ်- အနက် အဓိပ္ပာယ်သဘောကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြခြင်း။
၂။ ဝိနည်း- သက်ဆိုင်ရာ ရဟန်းတော်များ၏ ကိုယ်ကျင့်သီလတရား။
၃။ အဘိဓမ္မာ- လွန်ကဲသော အထူးတရား။