သပိတ်လှူရသောအကျိုး (၁၀) ပါး

၁။ ရတနာမျိုးတို့ဖြင့် ပြီးသော ခွက်တို့ကို ရခြင်း၊
၂။ ဘေးဥပဒ်မရှိခြင်း၊
၃။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ မရှိခြင်း၊
၄။ သူတပါးတို့ ရိုသေခြင်း၊
၅။ ထမင်း အဖျော် အိပ်ရာနေရာတို့ကို ရရှိခြင်း၊
၆။ စည်းစိမ်ချမ်းသာ မပျောက်မပျက်ခြင်း၊
၇။ တည်ကြည်သော စိတ်ရှိခြင်း၊
၈။ တရားကို အလိုရှိခြင်း၊
၉။ ကိလေသာ အားနည်း ခေါင်းပါးခြင်း၊
၁၀။ အာသဝေါတရား ကင်းခြင်း။