မနောကံ (၃) ပါး

၁။ အဘိဇ္စျာ- လွန်ကဲစွာ အလိုရှိခြင်း။
၂။ ဗျာပါဒ- ပျက်စီးစေရန် ကြိမ်ဆဲခြင်း။
၃။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ- အယူမှားခြင်း။