ဓာတ်တော် (၂) ပါး

၁။ အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော် - စွယ်တော်လေးချောင်း၊ ညှပ်ရိုးတော်နှစ်ဖက်၊ နဖူးသင်းကျစ်တော် ၎င်း ခုနစ်ပါးတို့ကား ပေထက်၌တင်၍ ထုနှက်သော်လည်း မကွဲချေ။
၂။ သမ္ဘိန္နဓာတ်တော် - ၎င်းမှ ကြွင်းသော ဓာတ်တော်များ၊ ရှစ်စရွတ် ရှိ၏။ (တစ်ဆယ့်ခြောက်ကွမ်းစားရှိ၏)