မုသာဝါဒ၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ အတထဝတ္ထု - မဟုတ်မမှန်သော ဝတ္ထုလည်း ဖြစ်စေ။
၂။ ဝိသံဝါဒနစိတ္တံ - လှည့်စားလိုသော စိတ်ရှိသည်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ တဇ္ဇောဝါယာမော - ထိုလှည့်စားလိုသော စိတ်အား လျော်သော လုံ့လလည်းပြုစေ။
၄။ တဒတ္ထဝိဇာနနံ - ထိုအဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်သည်လည်း ဖြစ်စေ။