သူခိုးကြီးတို့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းသည့် အင်္ဂါ (၇) ပါး

၁။ မိမိ၏ ရန်သူမဟုတ်သည့် အသက်အရွယ်ကြီးသူ ကလေးသူငယ် အကျင့်သီလဂုဏ်ရှိသူတို့ကို ရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်မှု မပြုခြင်း၊
၂။ ပစ္စည်းဥစ္စာကို အကုန်မယူခြင်း၊
၃။ မိန်းမကို မသတ်ခြင်း၊
၄။ အမျိုးသမီးတို့ကို မဖျက်ဆီးခြင်း၊
၅။ ရှင်ရဟန်းတို့ကို မလုယက်ခြင်း၊
၆။ မင်းဘဏ္ဍာတို့ကို မလုယက်ခြင်း၊
၇။ ရွာ နိဂုံး မင်းနေပြည်အနီး၌ မလုယက် မတိုက်ခိုက်ခြင်း။