မိန်းမများ၏ ကောင်းခြင်း (၅) ဖြာ

၁။ အသား၏ ကောင်းခြင်း။ (လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါး၊ နှုတ်ခမ်း)
၂။ အရေ၏ ကောင်းခြင်း။
၃။ အကြော၏ ကောင်းခြင်း။ (လက်သည်း၊ ခြေသည်းကို ဆို၏)ထို၌ ဆံပင်ဟူ၍လည်း မူကွဲရှိ၏။
၄။ အရိုး၏ ကောင်းခြင်း။ (သွားကို ဆို၏)
၅။ အရွယ်၏ ကောင်းခြင်း။ (အသက်ကြီးပေသည့် အရွယ်မကျခြင်း)
(ဓမ္မပဒနှင့် မဟာဝဂ္ဂသံယုတ် အဋ္ဌကထာ)