မယားကျင့်ဝတ် (၅) ပါး

၁။ အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊
၂။ သိမ်းထုပ်သေချာ၊
၃။ မိစ္ဆာကြဉ်ရှောင်၊
၄။ လျော်အောင်ဖြန့်ချီ၊
၅။ ပျင်းရိမမူ၊ ဝတ်ငါးဆူ၊ အိမ်သူ ကျင့်အပ်စွာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)