နို့ထိမ်းအင်္ဂါ (၉) ပါး

၁။ မမြင့်လွန်း။
၂။ မနိမ့်လွန်း။
၃။ မကြုံလွန်း။
၄။ မဆူလွန်း။
၅။ မမည်းလွန်း။
၆။ မဖြူလွန်း။
၇။ ရင်သားမရှည်လွန်း။
ဂ။ ရင်သားမတိုလွန်း။
၉။ ချောင်းဆိုးပန်းနာ မရှိသူဖြစ်ရမည်။