ရခဲသော တရား (၄) မျိုး

၁။ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် ရခဲ၏။
၂။ အကျင့်သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် ရခဲ၏။
၃။ စွန့်ကြဲမှုနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် ရခဲ၏။
၄။ ပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသည် ရခဲ၏။
(စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်၊ ဒုတိယပဏ္ဏာသကနှင့် ပတ္တကမ္မဝဂ်၊ ၁- ပတ္တကမ္မသုတ်)