သုက်လွှတ်ခြင်း၌ သာယာသော အကြောင်းတရား (၁၀) ပါး

၁။ မုစ္စနဿာဒ - သုက်မထွက်မီ ရှေ့အဖို့၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၂။ မုတ္တဿာဒ - သုက်လွှတ်ပြီးမှ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၃။ မေထုနဿာဒ - မေထုန်အကျင့်၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၄။ ဖဿဿာဒ - အတွေ့၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၅။ ကဏ္ဍုဝနဿာဒ - ပွေးဝဲ အစရှိသော အနာများကို ကုတ်ဖျောက်ခြင်း၌ သာယာခြင်း၊
၆။ ဒဿနဿာဒ - ကြည့်ရှုခြင်း၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၇။ နိသဇ္ဇဿာဒ - အနေအထိုင်၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၈။ ဝါစဿာဒ - စကားပြောဆိုခြင်း၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၉။ ဂေဟသိတပေမ - အမိအဘအစရှိသော အမှတ်အဖြစ်ဖြင့် ချစ်ခြင်းနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း၊
၁၀။ ဝနဘင်္ဂိယ - တစ်စုံတစ်ခုသော အရပ်မှ တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူက ပေးအပ်ဆောင်ကြဉ်းလိုက်သော ပန်းမန်သစ်သီး လက်ကိုင်ပုဝါစသော ပစ္စည်းတို့၌ ရာဂနှင့်ယှဉ်၍ သာယာခြင်း။