မင်းမင်္ဂလာ၏ ဖြူဆွတ်သောအင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ မျက်နှာ။
၂။ အမြီး။
၃။ လည်ဆံ။
၄။ ရင်ဘတ်။
၅။ ညာလက်။
၆။ ဘယ်လက်။
၇။ ညာခြေ။
၈။ ဘယ်ခြေ။