ဗောဓိ (၅) ပါး

၁။ သမ္မာသမ္ဗောဓိ - ပညာဓိက အတွက်လေးသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ သဒ္ဒါဓိကအတွက် ရှစ်သင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ ဝီရိယဓိကအတွက် ဆယ့်ခြောက်သင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်းအားဖြင့် ပါရမီဖြည့်ရသည်။
၂။ ပစ္စေကဗောဓိ - နှစ်သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းပါရမီဖြည့်ရသည်။
၃။ အဂ္ဂသာဝကဗောဓိ - တစ်သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ရသည်။
၄။ အဟာသာဝကဗောဓိ - ကမ္ဘာတစ်သိန်းပါရမီဖြည့်ရသည်။
၅။ ပကတိသာဝကဗောဓိ - ကမ္ဘာအရာ၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာအထောင်ပါရမီဖြည့်ရသည်။