ဘုရားလက်ထက် မြေလှုပ်ခြင်း (၈) ပါး

၁။ တောထွက်တောမူသော အခါ။
၂။ ဗောဓိပင်သို့ကပ်တော်မူသော အခါ။
၃။ ပံသုကူပုဆိုး ကောက်တော်မူသော အခါ။
၄။ ၎င်းကို ဖွပ်သော အခါ။
၅။ ကာလဏရာမသုတ် ဟောတော်မူသော အခါ။
၆။ ဂေါတမကသုတ် ဟောတော်မူသော အခါ။
၇။ ဗြဟ္မဇာလသုတ် ဟောတော်မူသော အခါ။
၈။ ဝေဿန္တရာဇာတ် ဟောတော်မူသော အခါ။