မြစ်ကြီး (၅) သွယ်

၁။ ဂင်္ဂါမြစ်။
၂။ ယမုနာမြစ်။
၃။ အစိရဝတီမြစ်။
၄။ မဟီမြစ်။
၅။ သရဘူမြစ်။
(မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ)