မေထုနသိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၂) ပါး

၁။ ကာမဂုဏ် မှီဝဲလိုသော စိတ်ရှိခြင်း၊
၂။ မဂ်ဖြင့် မဂ်သို့ သွင်းသည်လည်း ဖြစ်ခြင်း။