မယ်တော်မာယာ၏ အံ့ဖွယ် (၁၂) ပါး

၁။ တစ်ကွမ်းစားအိုးမှ ဘယ်အခါမှ ထမင်းမလျော့သော အိုးကို ရရှိခြင်း၊
၂။ အနာနှိပ်စက်သူအား ကိုင်တွယ်လျှင် အနာပျောက်ကင်းခြင်း၊
၃။ အလိုရှိမူ ကိုင်တွယ်သော ဝတ္ထုမှန်သမျှ ရွှေဖြစ်ခြင်း၊
၄။ မျိုးစေ့ သစ်စေ့ကို စိုက်လျှင် ချက်ချင်းသီးပွင့်ခြင်း၊
၅။ ရေအလိုရှိက တောင်ထိပ်မှ ရေထွက်ခြင်း၊
၆။ အစာလိုက တောင်စောင့် မြို့စောင့်နတ်တို့က ပေးခြင်း၊
၇။ အဝတ်လိုက နတ်တို့က ပေးခြင်း၊
၈။ အိပ်သော် နတ်မင်းရှစ်ယောက် အမြဲစောင့်ရှောက်ရခြင်း၊
၉။ လမ်းသွားရာတွင် ဗကနတ်တို့က စောင့်ရှောက်ရခြင်း၊
၁၀။ ပူအိုက်သည်ရှိသော် နတ်တို့က ရေလာဆက်ခြင်း၊
၁၁။ ချမ်းအေးသော် နတ်တို့က ပုဆိုးဆက်ခြင်း၊
၁၂။ အလှူဒါန ပြုလိုမူ ရတနာမိုး ရွာချခြင်း။