သုရာမေရယ၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ သုရာမေရယတို့တွင် တစ်ပါးပါးလည်း ဖြစ်စေ။
၂။ သောက်လိုသောစိတ် ရှေးရှုထင်သည်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ သောက်ရန် အားထုတ်ခြင်းသို့လည်း ရောက်စေ။
၄။ သောက်သောအခါ လည်မျိုတစ်ဖက်သို့ ရောက်သည်လည်း ဖြစ်စေ။