မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း ခံရတတ်သူ (၁၀) ယောက်

၁။ လင်ကွာ လင်သေမိန်းမ၊
၂။ အင်အားဗလ နည်းသူ၊
၃။ ဆွေးမျိုးမိတ္တကင်းမဲ့သူ၊
၄။ အစားအသောက်ကြီးသူ၊
၅။ မကောင်းယုတ်မာသော မိတ်ဆွေနှင့် ပေါင်းသူ၊
၆။ ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသူ၊
၇။ ကိုယ်ကျင့်သီလမရှိသူ၊
၈။ ကိစ္စကြီးငယ်၌ မေ့လျော့တတ်သူ၊
၉။ အနာရောဂါထူပြောသူ၊
၁၀။ ဝီရိယမရှိသူ ပျင်းထူသူ။