ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ နက်နဲခြင်း (၄) ပါး

၁။ ဓမ္မ - ပါဠိတော်၏ နက်နဲခြင်း။
၂။ အတ္ထ - ထိုပါဠိ၏ အနက် နက်နဲခြင်း။
၃။ ဒေသနာ - နှလုံးပိုက်၍ ဟောသော ဝစီဘေဒသဒ္ဒါ နက်နဲခြင်း။
၄။ ပဋိဝေဓ - ပါဠိကိုလည်းကောင်း အနက်ကိုလည်းကောင်း အဟုတ် အဟပ်သိသောဉာဏ်၏ နက်နဲခြင်း။