ဓုရ (၂) ပါး

၁။ ဂန္ထဓုရ - စာပေပရိယတ္တိ သင်အံပို့ချခြင်း။
၂။ ဝိပဿနာဓုရ - ဝိပဿနာကျင့်ကြံအားထုတ် ပွားများခြင်း။