တရားသူကြီး အင်္ဂါ (၃) ပါး


၁။ အနိုင်အထက် မပြုခြင်း။
၂။ အဂတိလေးပါး မလိုက်ခြင်း။
၃။ အမှုနှင့် လျော်ညီစွာ စီရင်ခြင်း။