တပည့်ဆရာ အပြစ်မရှာသင့်သော တရား (၂) ပါး


၁။ တပည့်ဆရာ၊ အပြစ်ရှာ၊ ဘယ်ခါမလွဲ တွေ့စမြဲ။
၂။ ဆရာတပည့်၊ ကျေးဇူးသိ၊ ကြီးဘိလွန်ကဲ ချမ်းသာမြဲ။