ညောင်စောင်း အင်းပျဉ်လှူသော အကျိုး (၁၀) ပါး


၁။ ရတနာဖြင့်ပြီးသော ညောင်စောင်းအင်းပျဉ်တို့ကို ရခြင်း။
၂။ ရတနာဖြင့် ပြီးသော ပြာဿဒ်တို့ကို ရခြင်း။
၃။ အဖိုးထိုက်သော အိပ်ရာနေရာတို့ကို ရခြင်း။
၄။ ဆင်ယာဉ်ကို ရခြင်း။
၅။ မြင်းယာဉ်ကို ရခြင်း။
၆။ ထမ်းစင်ကို ရခြင်း။
၇။ သံလျဉ်းယာဉ်ကို ရခြင်း။
၈။ ကျွန်မိန်းမတို့ကို ရခြင်း။
၉။ ကျွန်ယောက်ျားတို့ကို ရခြင်း။
၁၀။ တန်ဆာဆင်ပြီးသော မိန်းမတို့ကို ရခြင်း။