ညဉ့် (၃) ယံ


၁။ ပုဗ္ဗယာမ - ညဉ့်ဦးယံ။
၂။ မဇ္ဈိမယာမ - သန်းခေါင်ယံ။
၃။ ပစ္ဆိမယာမ - မိုးသောက်ယံ။