ဒုဿီလ အပြစ် (၅) ပါး


၁။ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ပျက်စီးခြင်း။
၂။ ယုတ်မာသော သတင်းဖြင့် ကျော်စောခြင်း။
၃။ ပရိသတ်အလယ်၌ ကြောက်ရွံ့စဖွယ် မျက်နှာငယ်ရခြင်း။
၄။ မိန်းမောတွေဝေလျက်သာ သေရခြင်း။
၅။ သေသည့်နောက်လည်း အပါယ်လေးပါးကို ရောက်ရခြင်း။