ထီးလှူသောအကျိုး (၈) ပါး


၁။ အချမ်းမရှိခြင်း။
၂။ မပူမရှိခြင်း။
၃။ အညစ်အကြေးကင်းခြင်း။
၄။ ဘေးရန်မရှိခြင်း။
၅။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမရှိခြင်း။
၆။ သူခပ်သိမ်းတို့ရိုသေခြင်း။
၇။ နူညံ့သော ကိုယ်ရှိခြင်း။
၈။ နူညံ့သော စိတ်ရှိခြင်း။