ဆင် (၁၀) မျိုး


၁။ ကာဠာဝကဆင် - အမဲမျိုး။
၂။ ဂ​င်္ဂေယျဆင် - အမဲမျိုး။
၃။ ပဏ္ဍရဆင် - သာမညနီရောင်။
၄။ တမ္ဗဆင် - ကြေးနီရောင်။
၅။ ပိင်္ဂလဆင် - နီဝါရောင်။
၆။ ဂန္ဓဆင် - နံ့သာရောင်။
၇။ မင်္ဂလဆင် - ကျက်သရေရှိသောအရောင်။
၈။ ဟေမဆင် - ရွှေရောင်။
၉။ ဥပေါသထဆင် - ဝါဂွမ်းဖြူရောင်။
၁၀။ ဆဒ္ဒန္တဆင် - ဝါဂွမ်းဖြူရောင် (ကောင်းကင်ပျံနိုင်၏။) ဆဒ္ဒန္တဇာတ်။

တစ်နည်း
( မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ် အဋ္ဌကထာကျမ်းလာ )

၁။ ဂေါခရိ။
၂။ ကဠာပ။
၃။ ဂင်္ဂေယျ။
၄။ ပိင်္ဂလ။
၅။ ပဗ္ဗတေယျ။
၆။ ဟေမဝတ။
၇။ တမ္ဗ။
၈။ မန္ဒာကိနီ။
၉။ ဥပေါသထ။
၁၀။ ဆဒ္ဒန္တ။