ဒါန ဥပါယ် (၅) ပါး


၁။ ဒဗ္ဗဒါန - ယူထားသောအရာကို တစ်ဖန်ပြန်၍ မတောင်းဘဲ ယူတော့ဟု ခွင့်ပြု ပေးကမ်းလိုက်ခြင်း။
၂။ အနုမောဒနာ ဒါန - မိမိအား ပန်ကြားသည်ဖြစ်စေ၊ မပန်ကြားသည်ဖြစ်စေ ယူ၍ သုံးဆောင်သည်ကို ဝမ်မြောက်ခြင်း။
၃။ အပုဗ္ဗဒါန - ရှေးက မပြုဘူးသော စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ပေးကမ်း၍ ချီးမြှောက်ခြင်း။
၄။ သယံဂါဟ ပဝတ္တန ဒါန - မိမိအား အခန့်မသင့်၍ မည်သူ့ဥစ္စာအား ချေးငှားသုံးဆောင်လေ ငါပေးဆပ်အံ့ဟု သုံးစေခြင်း။
၅။ ဣဏပ္ပမောစန ဒါန - ချေးငှား၍ သုံးဆောင်ပြီးသည်ကိုဆပ်ခြင်း။