တောထွက်ရဟန်းတို့ ရနိုင်ခဲခြင်း (၅) မျိုး


၁။ ဒုလ္လဘော နိပုဏော - နူးညံ့ သိမ်မွေ့အောင် ပြုနိုင်ခက်ခြင်း။
၂။ ဒုလ္လဘော အာကပ္ပသမ္ပန္နော - ရဟန်းတို့အသွင် ဝတ်ရုံ စားသောက်ပုံ ပြုနိုင်ခက်ခြင်း။
၃။ ဒုလ္လဘော ဗဟုဿုတော - ပိဋက စာပေ အကြားအမြင် ရနိုင်ခက်ခြင်း။
၄။ ဒုလ္လဘော ဓမ္မကထိကကော - တရားဟော ဓမ္မကထိက ဖြစ်ရန် ခက်ခြင်း။
၅။ ဒုလ္လဘော ဝိနယဓရော - ဝိနည်းဓိုရ် ဆရာကြီးဖြစ်ရန် ခက်ခြင်း။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်)