တရားနာခြင်း အကျိုး (၅) ပါး


၁။ မကြားဖူးသည်များကို ကြားနာရခြင်း။
၂။ ကြားဖူးသည်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ခြင်း။
၃။ ယုံမှားသံသယ ကင်းရှင်းခြင်း။
၄။ အယူမှန်ကို ရခြင်း။
၅။ သဒ္ဓါ၊ ပညာ တိုးပွား၍ စိတ်ကြည်လင်ခြင်း။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်)