တက်ရေး (၁၂) ခန်း


၁။ ရေပေါက်ကြဲဟန်၊
၂။ ပုလဲသီဟန်၊
၃။ ပန်းဝတ်ချွေဟန်၊
၄။ ဟင်္သာဖိုဝဲဟန်၊
၅။ ဟင်္သာအဖော်ခေါ်ဟန်၊
၆။ ဇင်ယော်သုတ်ဟန်၊
၇။ ဇင်ယော်ဝဲဟန်၊
၈။ အိမ်မိုးခြင်တင်ဟန်၊
၉။ နတ်သမီးပန်းကုံးဟန်၊
၁၀။ နတ်သမီးပန်းကုံးဆင်ဟန်၊
၁၁။ ပန်းဆွတ်ခူးဟန်၊
၁၂။ ပန်းတောင်းချီဟန်။