တေဇော (၄) ပါး


၁။ သန္တပ္ပနတေဇော - အပူဖျား။
၂။ ဒဟတေဇော - အပြင်းဖျား။
၃။ ပါစကတေဇော - ဝမ်းတွင်းမီး။
၄။ ဇိရဏတေဇော - အိုမင်းရင့်ရော်စေခြင်း။