တရားသူကြီး မမည်သူ (၇) ယောက်


၁။ အမျိုးမြတ်သူကို မနိုင်သင့်ပဲ အနိုင်ပေးခြင်း။
၂။ တံစိုးလက်ဆောင်ယူ၍ ရှုံးမည့်သူကို အနိုင်ပေးခြင်း။
၃။အမျိုးတော်စပ်သည်ဖြစ်၍ ရှုံးမည့်သူကို အနိုင်ပေးခြင်း။
၄။ ဘေးရန်ကို ကြောက်၍ ရှုံးမည့်သူကို အနိုင်ပေးခြင်း။
၅။ ရန်သူဖြစ်၍ နိုင်အံ့သူကို အရှုံးပေးခြင်း။
၆။ မှန်သည် မမှန်သည်ကို မသိ၍ အရမ်းစီရင်သောသူ။
၇။ လောဘကို လိုလား၍ အာဏာပေးပြီး ခြိမ်းခြောက်စီရင်သောသူ။