ဆယ်လီရွေး (၁၀) ပါး


၁။ ပရမာဏုမြူ ၃၆ လုံး = အဏုမြူ ၁ လုံး၊
၂။ အဏုမြူ ၃၆ လုံး = (ကညစ်ချေး) လိက္ခမြူ ၁ လုံး၊
၃။ လိက္ခမြူ ၇ လုံး = (သန်းဦးခေါင်း) ဦကာ ၁ လုံး၊
၄။ ဦကာ ၇ လုံး = မုန်ညင်းစေ့ ၁ လုံး၊
၅။ မုန်ညင်းစေ့ ၃ လုံး = နှမ်း ၁ လုံး၊
၆။ နှမ်းစေ့ ၄ လုံး = ဆန် ၁ လုံး၊
၇။ ဆန်စေ့ ၄ လုံး = ချင်ရွေးငယ် ၁ လုံး၊
၈။ ချင်ရွေးငယ် ၆ လုံး = တစ်ပဲငယ်၊
၉။ ၂ ပဲငယ် = တစ်မူးငယ်၊
၁၀။ ၁၀ မူးငယ် = တစ်ကျပ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျပ် ၁၀၀ ကို တစ်ပိဿာခေါ်၏။