ဒေသ (၃) ပါး၌ အဓိကပြုသော ဓာတ် (၃) ပါး


၁။ ဇင်္ဂလဒေသ - သလိပ်၊ အပူ အဓိက လွန်ကဲခြင်း။
၂။ နှောပကဒေသ - အပုပ် အဓိက လွန်ကဲခြင်း။
၃။ သိသိရဒေသ - သွေး သည်းခြေ အဓိက လွန်ကဲခြင်း။