ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ (၃) မျိုး


၁။ အာဝါဟမင်္ဂလာ - သတို့သား အိမ်၌ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုခြင်း။
၂။ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ - သတို့သမီးအိမ်၌ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုခြင်း။
၃။ စရမင်္ဂလာ - ထင်ရှားသော အဆောက်အဦး ၌ ထိမ်းမြားခြင်းမင်္ဂလာ။